این هفته هم گذشت تو اما نیامدی

 

این هفته هم گذشت تو اما نیامدی

این هفته هم گذشت تو اما نیامدی

خورشید خانواده ی زهرا(س) نیامدی

از جاده ی همیشه ی چشم انتظارها

ای آخرین مسافردنیا نیامدی

صبحی کنار جاده تو را منتظر شدیم

"آمد غروب،رفت وتوآقا نیامدی"

امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنیم؟

آقای من ! اگر زد وفردا نیامدی

غیبت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم

تا روبرویمان نشدی ، تا نیامدی!

             

            

/ 0 نظر / 49 بازدید