12 نکته اخلاقی ازشیخ رجبعلی خیاط(ره)

 

12 نکته اخلاقی ازشیخ رجبعلی خیاط(ره)
 در آخرین پست وبلاگ '
تـَــلـَـنـگـُـر' نوشته شده :

12 نکته اخلاقی از شیخ رجبعلی خیاط (ره):

نکته اول ؛ اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم

اصلاح می شود.

نکته دوم ؛ تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن

کانَ لله، کان الله لَه»

نکته سوم ؛ سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است،

شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...

نکته چهارم ؛ دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.

نکته پنجم ؛ کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از

جهنّم.

نکته ششم ؛ اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان

زورشان به او نمی رسد.

نکته هفتم ؛ اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.

نکته هشتم ؛ اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را

دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما

می شنوید.

نکته نهم ؛ هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست»

همه را از خدا بدانید.

نکته دهم ؛ نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.

نکته یازدهم ؛ به سادات احترام بگذارید، و آنان را در هر مرتبه و منزلتی هستند

گرامی بدارید.

نکته دوازدهم ؛ انسان هرقدر به دستورات پروردگار عمل کند، به همان اندازه به

خدا نزدیک می شود.

برگرفته از کتاب آخرین امام، ص163 تا 165 


            

/ 0 نظر / 55 بازدید